Magnus Moberg

Ledamot

Född

1966

Utbildning

Genomgått utbildningar av olika slag (ekonomi, företagsledarutbildningar, ledarutveckling m.m.)

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Nya Ulfmag AB, Storbutiken i Falköping AB och ICA-handlarnas Förbund. Styrelseledamot i Jomag AB m.fl. Vd för Storbutiken i Falköping AB. ICA-handlare, Maxi ICA Stormarknad Falköping.

Erfarenhet

Styrelseordförande i Köpet i Sandared AB. Styrelseledamot för Moberg & Svensson i Sandared AB och Ulfmag AB.

Utskott

Medlem i ersättningsutskottet.

Övrigt

Styrelseledamot sedan 2008

Oberoende

Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav

50 000 aktier (inkl. närstående)