ICAs framtidsrapport 2022: Framtidens butik är flera olika butiker

ICAs nya rapport djupdyker i hur framtidens fysiska butik kommer att se ut och vad kunder efterfrågar både idag och i framtiden.
Läs mer ›

ICAs framtidsrapport 2022: Framtidens butik är flera olika butiker

ICAs nya rapport djupdyker i hur framtidens fysiska butik kommer att se ut och vad kunder efterfrågar både idag och i framtiden.
Läs mer ›

Instagram

Kommande händelser

  • Delårsrapport januari - september 2022

Till kalender

Jobba inom ICA

Mat och hälsa i centrum

ICA Gruppen AB är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet.

  • Våra segment
  • ICA Sverige
  • Rimi Baltic
  • Apotek Hjärtat
  • ICA Banken
  • ICA Fastigheter

Våra segment

Verksamheten inom ICA Gruppen är indelad i segmenten: ICA Sverige, Rimi Baltic, Apotek Hjärtat, ICA Fastigheter och ICA Banken. Kärnan i verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. Övriga verksamheter ska stödja kärnverksamheten och kunna vidareutvecklas mot nya affärsmöjligheter.

Läs mer

ICA Sverige

– Sveriges ledande dagligvaruaktör

Med cirka 1 300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden.

Läs mer

Rimi Baltic

– Stabil position på växande marknad

Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel i 292 helägda butiker i Estland, Lettland och Litauen. Butiksprofilerna utgörs av Rimi Hyper, Rimi Super, Rimi Mini och Rimi Express. I Rimi Baltic ingår även de fastigheter som koncernen äger i de tre länderna.

Läs mer

Apotek Hjärtat

I januari 2015 slutfördes ICA Gruppens förvärv av Apotek Hjärtat AB. Sedan tidigare (2010) driver ICA apoteksverksamhet genom Cura apoteket som efter förvärvet omprofilerades till Apotek Hjärtat. Genom förvärvet blev ICA Gruppen näst störst på den svenska apoteksmarknaden med cirka 31 procents marknadsandel och cirka 390 apotek.

Läs mer

ICA Banken

- En vardagligare bank

ICA Banken fyller flera viktiga uppgifter. Utöver att tillhandahålla användarvänliga banktjänster bidrar ICA Banken till att stärka lojaliteten till ICA-butikerna och samtidigt sänka kostnaden för de finansiella flödena i ICA-systemet.

Läs mer

ICA Fastigheter

- Nordens största fastighetsbolag med fokus på detaljhandel

ICA Fastigheter är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra koncernens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser i Sverige.

Läs mer

Om ICA Gruppen

Kärnan i ICA Gruppens verksamhet är dagligvaruhandel. Runt detta har en rad verksamheter byggts upp som bidrar till ett attraktivt kunderbju...

Läs mer Läs mer

Hållbarhet

ICA Gruppen har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och vårt hållbarhetsarbete grundar sig på starka gemensamma värderingar...

Läs mer Läs mer

Karriär

ICA Gruppen är en stor arbetsgivare med över 23 000 anställda på kontor, inom logistik eller i butik. Hos oss har du alla möjligheter att utvecklas.

Läs mer Läs mer

Finansiell information

På dessa sidor finns offentliggjord finansiell information från koncernen och här läggs även kommande rapporter och presentationer upp.

Läs mer Läs mer

Media

I ICA Gruppens medierum hittar du publicerade pressmeddelanden, nyheter, undersökningar, bilder och kontaktuppgifter till ICAs presstjänst.

Läs mer Läs mer

Bolagsstyrning

Grunderna för god bolagsstyrning inom ICA Gruppen är tydliga mål, strategier och värderingar som är väl kända inom hela organisationen.

Läs mer Läs mer

Kontaktuppgifter

Kundtjänst

020 - 83 33 33

Kundkontakt

Leverantörer

Besök vår sida,

För leverantörer

Presstjänst

010 - 422 52 52

Läs mer ›

Finansiellt

ir@ica.se

Läs mer ›