ICA Gruppen i korthet

Mat och hälsa i centrum 

Kärnan i ICA Gruppens verksamhet är handel med dagligvaror. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet.

Läs mer ›

  • Våra segment
  • ICA Sverige
  • Rimi Baltic
  • Apotek Hjärtat
  • ICA Banken
  • ICA Fastigheter

Våra segment

Verksamheten inom ICA Gruppen är indelad i segmenten: ICA Sverige, Rimi Baltic, Apotek Hjärtat, ICA Fastigheter och ICA Banken. Kärnan i verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. Övriga verksamheter ska stödja kärnverksamheten och kunna vidareutvecklas mot nya affärsmöjligheter.

Läs mer

ICA Sverige

– Sveriges ledande dagligvaruaktör

Med cirka 1 300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden.

Läs mer

Rimi Baltic

– Stabil position på växande marknad

Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel i 292 helägda butiker i Estland, Lettland och Litauen. Butiksprofilerna utgörs av Rimi Hyper, Rimi Super, Rimi Mini och Rimi Express. I Rimi Baltic ingår även de fastigheter som koncernen äger i de tre länderna.

Läs mer

Apotek Hjärtat

I januari 2015 slutfördes ICA Gruppens förvärv av Apotek Hjärtat AB. Sedan tidigare (2010) driver ICA apoteksverksamhet genom Cura apoteket som efter förvärvet omprofilerades till Apotek Hjärtat. Genom förvärvet blev ICA Gruppen näst störst på den svenska apoteksmarknaden med cirka 31 procents marknadsandel och cirka 390 apotek.

Läs mer

ICA Banken

- En vardagligare bank

ICA Banken fyller flera viktiga uppgifter. Utöver att tillhandahålla användarvänliga banktjänster bidrar ICA Banken till att stärka lojaliteten till ICA-butikerna och samtidigt sänka kostnaden för de finansiella flödena i ICA-systemet.

Läs mer

ICA Fastigheter

- Nordens största fastighetsbolag med fokus på detaljhandel

ICA Fastigheter är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra koncernens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser i Sverige.

Läs mer

Innovation

För oss på ICA Gruppen handlar innovation om ständig förbättring, inom alla delar av verksamheten. Under Innovation kan du läsa mer om hur vi ser på innovation samt några exempel på vad vi har gjort och gör för att ständigt utveckla vår verksamhet.  

Läs mer Läs mer

Vår historia

Redan 1917 startade Hakon Swenson Hakon-bolaget som är ursprunget till dagens ICA. Idén var att låta enskilda handlare med butiker gå samman i inköpscentraler för att genom gemensamma inköp och andra samarbeten uppnå samma stordriftsfördelar som kedjeföretag.

Läs mer Läs mer