För en god morgondag

ICA Gruppens hållbarhetsarbete är omfattande och innehåller höga ambitioner och en mängd aktiviteter. För att strukturera informationen kring detta arbete har För en god morgondag lanserats, som ska bidra till att ge en tydligare bild av hur arbetet bedrivs och vilka frågor som är viktigast.

För en god morgondag har fem underområden:

Lokalt

Vi ska aktivt bidra till lokalsamhället där vi verkar.

ICA-idén är central i ICA Gruppens verksamhet och bygger på samverkan i kombination med lokal anpassning. En del i detta är ett engagemang i lokala frågor och behov på de platser där bolaget verkar, för att vara så nära kunderna som möjligt, och skapa en positiv utveckling i samhället där ICA Gruppen verkar. Både i Sverige och i de baltiska länderna är efterfrågan på lokalt producerade livsmedel stor och växande. ICA Sverige och Rimi Baltic arbetar på flera sätt för att öka antalet lokalt producerade varor i sortimentet, och också för att stötta landsbygden och bidra till en levande ort.


Exempel på lokala aktiviteter

Apotek som ger samhällsnyttig service

Apotek Hjärtat driver flera Minutkliniker som fungerar som en liten vårdcentral i anslutning till apoteken. Minutklinikerna erbjuder undersökningar vid vanliga sjukdomar och hälsoproblem, liksom hälsoundersökningar och vaccinationer.

Samtliga Minutkliniker ligger i direkt anslutning till Apotek Hjärtat eller Maxi ICA Stormarknad för att förenkla för kunderna och samtidigt avlasta traditionella vårdcentraler.

Svensk råvara i egna mejeriprodukter

2016 startade ICA Sverige en omläggning av det egna mejerisortimentet för att öka andelen svensk råvara i alla egna mejeriprodukter.

Under 2017 lanserades en ny hårdost tillverkad av enbart svensk mjölk, Folke, som ytterligare ett sätt att utveckla det svenska mejerisortimentet. Idag innehåller över 80 procent av ICA Sveriges mejerisortiment svensk råvara.

Samarbete för fler svenska varor

Sedan 2014 samarbetar ICA Sverige med LRF för att bredda utbudet av svenska varor i butik och bidra till den svenska landsbygdens utveckling och tillväxt. Samarbetet har bland annat inneburit ett aktivt sortimentsarbete där i dag 85 procent av ICA Sveriges nötkött och närmare 90 procent av de charkprodukter ICA Sverige säljer under egna varumärken har svenskt köttinnehåll.

Inom ramen för samarbetet har fokus även riktats mot frukt och grönt. Bland annat har odlare i samråd med ICA Sverige investerat i odling och lagring för att förlänga säsongen för svenska rotfrukter med två månader, från åtta till tio. Detta kommer också möjliggöra ökad andel av svenskodlade rotfrukter i ICA Sveriges sortiment. Det finns också projekt för att förlänga den svenska äppel-säsongen och öka andelen svenskodlade äpplen.

Samarbete med Röda korset

ICA har haft ett samarbete med Röda Korset sedan 1999 och är delaktig i flertal initiativ varje år, året runt. Idag är det viktigare än någonsin att vi arbetar tillsammans för att kunna hjälpa fler i en annorlunda vardag. Vi vill ge tillbaka och stötta hela vårt avlånga land.

Röda Korset arbetar för att stärka människors och samhällens motståndskraft. Ett arbete som bygger på enskilda människors engagemang i sitt lokalsamhälle, för att möta de specifika behov som finns lokalt.

Från och med december 2018 har ICA kraftsamlat till förmån för Svenska Röda Korset under vintertid, med fokus på tre olika typer av lokalaktiviteter: mötesplatser, frukostklubbar och lokalt hälsoarbete. Alla tre initiativ har samma mål, nämligen gemenskap, trygghet och likvärdiga förutsättningar för alla – från norr till söder.

Utveckling av handelsplatser och områden

Förutom att säkerställa tillgång på butikslokaler och andra lokaler för verksamheten arbetar ICA Fastigheter med att utveckla handelsområden och skapa mötesplatser där människor kan handla, mötas och trivas. Detta görs bland annat genom konceptet Goda Grannar, där man med ICA-butiken i centrum skapar mervärden för besökarna och där hyresgästerna kan dra nytta av varandras flöden.

Genom sin aktiva roll i stadsdelsutvecklingen bidrar ICA Fastigheter till att skapa platser som fyller flera servicebehov hos kunderna, och på så sätt utvecklar den lokala orten.

Handlare söker bonde

För att utöka det närproducerade sortimentet och öka försäljningen av svensk mat lanserade ICA Sverige under kvartalet en ny orderportal som möjliggör affärsrelationer mellan lokala leverantörer och ICA-butiker. Portalen är nu tillgänglig för fristående ICA-handlare och leverantörer i hela landet.

Miljö

Vi ska minimera vår miljöpåverkan, gå från klimatneutrala till netto noll i vår egen verksamhet, och hjälpa våra kunder till mer hållbara val

Miljöfrågorna är integrerade i det dagliga arbetet i butik, apotek, logistik och på kontor, bland annat genom miljöcertifierade inköps-, fastighets- och logistikverksamheter. Mellan 2006 och 2020 minskade utsläppen i den egna verksamheten med 76%, tack vare ett långsiktigt arbete med ett flertal åtgärder inom energi, köldmedia och transporter. Sedan 2020 är ICA Gruppens egen verksamhet också klimatneutral, eftersom samtliga utsläpp klimatkompenseras. Läs mer om ICA Gruppens klimatkompensation här ›

Nu tar vi nästa steg, mot att nå minst netto-noll till år 2030. För att nå målet kommer ICA Gruppen fortsätta arbeta med att minska de egna utsläppen i linje med Parisavtalet, och samtidigt gradvis ersätta klimatkompensation med åtgärder som balanserar ut positiva utsläpp mot negativa utsläpp. ICA Gruppen vill även halvera klimatpåverkan av kundernas livsmedelsinköp till 2030, och ställer krav på sina leverantörer att anta vetenskaplig baserade klimatmål.


Exempel på miljöaktiviteter

Aktiviteter för minskat matsvinn

Livsmedel står för nästan en fjärdedel av människans klimatpåverkan. Ungefär en fjärdedel av all mat som köps slängs istället för att konsumeras. För att bidra till att minska matsvinnet driver ICA Gruppen ett antal initiativ.

Ett exempel är den nya så kallade skinpackförpackningen som ICA Sverige införde under året på stora delar av köttsortimentet. Förpackningen med vakuum ger köttet ungefär dubbelt så lång hållbarhet jämfört med en traditionell förpackning. Den innehåller dessutom mindre luft, vilket gör att transporterna kan optimeras ytterligare. Förpackningen bidrar även till en naturlig mörningsprocess vilket ger köttet bättre smak. Ett flertal av ICA Sveriges frysta fiskprodukter har också denna nya, smarta förpackning.

Omfattande arbete för att minska mängden plast

Inom ICA Gruppen pågår flera initiativ för att successivt minska den totala mängden plast. Som första apotekskedja i Sverige började Apotek Hjärtat i maj att ta betalt för sina plastpåsar för att minska konsumtionen. Delar av intäkterna skänks till Naturskyddsföreningen för att finansiera arbetet kring miljöpåverkan och läkemedel. Samtidigt byttes även den befintliga påsen tillverkad av råolja ut mot en ny, mer miljövänlig plastpåse tillverkad av den förnybara råvaran sockerrör. Sedan starten har användandet av plastpåsar minskat med 44 procent på Apotek Hjärtat.

Samtliga plast- och papperskassar i ICA Sveriges centrala sortiment är sedan 1 juli respektive 1 september klimatneutrala. De växtbaserade plastkassarna ger vid förbränning 85 procent mindre fossilt koldioxidutsläpp än vad oljebaserade kassar gör. Att helt eliminera klimatpåverkan är dock inte möjligt i nuläget, varför ICA tagit beslutet att klimatkompensera de återstående koldioxidutsläpp som orsakas vid produktion och transport.

Inom ICA Sverige bedrivs även ett omfattande arbete som syftar till att ersätta plastbaserade emballage runt ICAs egna varor med mer hållbara alternativ. Bland annat har fossilbaserade plasttråg och förpackningar till ett antal grönsaker och frukter under kvartalet ersatts med alternativ i papp eller växtbaserad plast. Därutöver lasermärks successivt allt fler ekologiska produkter inom frukt och grönt som ersättning för plastemballage eller klisteretiketter.

Plasta la vista!

Varför är det plast runt paprikorna? Går all plast att återvinna? Kan jag verkligen påverka i plastfrågan? I den här korta filmen svarar vår plastexpert Emelie Hansson på vanliga frågor som ICA får om plast.

Hälsa

Vi ska aktivt bidra till förbättrad folkhälsa genom att nyttja kraften i hela vår verksamhet.

Att hjälpa kunderna att må bra och inspirera dem till en hälsosam livsstil är en viktig uppgift för ICA Gruppen. Med matbutiker, apotek och minutkliniker verkar ICA Gruppen inom hela hälsoområdet från att förebygga, vårda och bota till att guida och inspirera till att leva hälsosamt. Genom produkter som tar hänsyn till frågor kring tillsatser, allergier, trender och livsstil kan ICA Gruppen sprida kunskap och inspirera kunderna till medvetna val i vardagen. Utgångspunkten är alltid officiella, nordiska kostråd och näringsrekommendationer.


Exempel på hälsoaktiviteter

Satsningar för barn inom hälsa och motion

ICA Sveriges hälsosatsning Kompis med kroppen har pågått i 16 år och hittills har cirka 940 000 skolbarn genomgått utbildningen där barn får lära sig mer om att äta hälsosamt med fokus på frukt och grönsaker. I år innehåller utbildningsmaterialet även en ny del om matsvinn och hur man kan äta mer klimatsmart.

ICA Sverige har också ett samarbete med Generation Pep (GEN-PEP) för att vara med och skapa en folkrörelse för barn och ungdomars hälsa. GEN-PEP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Initiativtagare är det svenska Kronprinsessparet.

Insamling av medel för forskning om cancer

ICA har stöttat Cancerfonden sedan 1950-talet och ICA tillsammans med Apotek Hjärtat har varit huvudpartner till Rosa Bandet-kampanjen sedan starten 2003. Varje höst samlas pengar in till cancerforskningen genom försäljning av såväl rosa varor som av Rosa Band.

Alla kan göra något och tillsammans gör vi skillnad. Pengar som samlats in används bland annat till att finansiera forskning samt ge extra skjuts till vissa projekt och att Cancerfonden kan fortsätta sprida kunskap och påverka viktiga instanser. Forskningens framsteg leder till att färre drabbas och fler överlever cancer.

Kostnadsfritt hälsotest online

För att få fler att reflektera över sina levnadsvanor har Apotek Hjärtat lanserat Hälsokvittot – ett heltäckande hälsotest på webben. Det kostnadsfria testet bygger på Socialstyrelsens riktlinjer och är framtaget av forskare vid Linköpings universitet. Testerna är enkla att genomföra och ger värdefulla rekommendationer som kan ha stor betydelse för den enskilda individen.

Hälsosatsningar i de baltiska länderna

Intresset för hälsa och välmående är stort i Estland, Lettland och Litauen, och som ledande inom dagligvaruhandel vill Rimi Baltic på olika sätt bidra till en sund livsstil avseende såväl mat och dryck som regelbunden motion.

Under året har ett stort antal hälsorelaterade aktiviteter och initiativ genomförts. Till de större hör införandet av märkningen Choose healthier, baserad på Nyckelhålskriterierna, på ett stort antal hälsosammare produkter. Därutöver har Rimi Baltic även stöttat initiativ till flera idrotts- och motionssatsningar, bland annat Lattelecom Riga Marathon.

Aktiviteter för att stimulera fruktätande

Unga i Sverige äter mindre frukt och grönt än det rekommenderade dagliga intaget på 500 gram. För att hitta nya idéer för vad ICA kan göra för att få unga att äta mer grönsaker, bär och frukt genomförde ICA Sverige i augusti 2017 en workshop, eller hackathon, med ungdomar från Järvaskolan. Dagen delades upp i olika block som problematisering, forskning och idégenerering. Nästa steg i modellen är att utvärdera idéerna och därefter samla ungdomarna och berörda avdelningar inom ICA för att konkretisera och realisera idéerna.

Inför halloween tog ICA Sverige fram ett speciellt sortiment med rotfrukter, grönsaker och frukter som anspelade på Halloween på ett lekfullt sätt. Syftet var att inspirera barn och unga att äta mer grönsaker och frukt under en högtid som annars har stort fokus på godis. Exempel på produkter var blomkål som lanserades som zombiehjärna och blå potatis som föreställde spindelkroppar.

ICA och Mind samarbetar för psykisk hälsa

Många i samhället lider av ensamhet. I samband med pandemin uttrycker allt fler att de mår psykiskt dåligt – både av att livet begränsats och av oro för både den egna och anhörigas hälsa. Därför har ICA Stiftelsen inlett ett samarbete med organisationen Mind.

Mind arbetar för allas rätt till psykiskt välbefinnande och ger medmänskligt stöd till människor som lider psykiskt på olika sätt. Man kan bland annat höra av sig till Äldrelinjen och Självmordslinjen om man behöver någon att prata med.

Allt fler människor uttrycker att de mår psykiskt dåligt - både på grund av att livet har begränsats och av oro för både egen och anhörigas hälsa. Det är kanske något som du själv drabbats av och upplevt i din vardag, antingen på jobbet eller privat.

Behovet av samtalsstöd har framför allt ökad stort bland äldre. Under 2020 tog volontärerna i Äldrelinjen på Mind emot 23 700 samtal (att jämföra med 4 100 samtal året innan). Även Självmordslinjen har slagit rekord i antalet mottagna samtal med 58 000 samtal 2020 (jämfört med 32 000 samtal 2019). Behovet är fortfarande mycket stort och det är många som lider av ensamhet, oro och svåra tankar om livet.
 

Ska kunna ta emot ännu fler samtal

För att kunna besvara fler samtal är antalet volontärer avgörande. Genom vårt samarbete och stöd kommer Mind att kunna ta emot ännu fler samtal i sina stödlinjer genom att rekrytera och utbilda fler volontärer från hela landet - för att fortsätta att ge stöd till dem som behöver.

Samtidigt behöver vi alla hjälpas åt och visa medmänsklighet på de sätt vi kan. Därför vill vi också hjälpa Mind att sprida kunskap till fler om det medmänskliga samtalets kraft för att minska stigma och skam, och hjälpa människor att prata om hur de mår. Det är insatser som kommer att öka möjligheten till psykiskt välbefinnande hos ICA:s kunder, personal och handlare.
 

Varmprat – samtal på riktigt

Under de två sista veckorna i februari blir vårt samarbete synligt mot våra kunder för första gången med kampanjen Varmprat. Varmpratskort och information om samarbetet skickas med ICA-Matkassen till 27 000 hushåll och till alla handlare. Med korten vill vi uppmuntra fler att prata om det som är viktigt på riktigt. Vi kallar det varmprat för att frågorna på korten kan inspirera till samtal som är motsatsen till kallprat.

- Den lokala ICA-butiken är ofta en knutpunkt i samhället, säger Pinar Musadotter, generalsekreterare på ICA Stiftelsen. En stunds varmprat där kan faktiskt bidra till att motverka ensamhet och psykiskt lidande. Vi kan visa varandra medmänsklighet genom att möta blicken, le lite grann och växla några ord. Handla med medmänsklighet helt enkelt.

Varför inte använda korten nästa gång du pratar med några du bryr dig om och vill lära känna lite mer? I teamsmötet med kollegorna, på promenaden med vänner eller under middagen hemma.
 

Arbetet fortsätter under året

Under året kommer vi i flera kampanjer och aktiviteter fortsätta att sprida kunskap kring psykisk hälsa och hur man till exempel kan hålla medmänskliga samtal både på jobbet och privat med människor i sin närhet.

Vi ser fram emot ditt engagemang i vårt gemensamma mål - att kunna bidra till ett medmänskligare samhälle. Om så bara genom en stunds varmprat till en början.

Hälsoarbete i butik

Inom alla delar av ICA görs många fina insatser som syftar till att vi och våra kunder ska må bra. Ett exempel är arbetet som ICA Kvantum Varberg gör. Deras arbete inkluderar både kunder och medarbetare, men också lokalsamhället.

Hälsoarbetet hos ICA Kvantum Varberg utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet, men inkluderar så mycket mer. 2015 gjorde butiken ett omtag och satsar extra mycket på just hälsa. Bland annat har de infört självskattningar och enkäter för att fånga upp hur medarbetarna i butiken mår och för att kunna sätta in insatser. Det finns även avtal med massörer och sjukgymnaster – och även psykologer.

Kunderna uppmuntras till hälsosamma val genom skyltning och gavlar som visar hälsosamma alternativ. De har även arbetat mycket med Papricaklubben (ICA Kvantums klubb för barn) och Papricaloppet som är mycket uppskattat.

Arbetet sträcker sig även utanför just hälsoområdet och de arbetar aktivt med förbättringar gällande matsvinn. Exempelvis förädlas varor i butikens egna kök och varor som annars skulle svinnas skänks till Frälsningsarmén och Svenska kyrkan.

Ställföreträdande handlare Victor Andersson berättar också att deras arbete gett inspiration åt andra.

- Vår stora hälsosatsning har uppmärksammats av andra ICA-butiker som har hört av sig för att få tips och råd kring hur de kan arbeta. Fler och fler butiker har valt att ta efter och själva engagera sig i hälsofrämjande arbete. Det tycker vi förstås är väldigt roligt, säger Victor.

Inkludering & mångfald

Vi arbetar aktivt med öppenhet, mångfald och jämlikhet för att vara den mest inkluderande arbetsplatsen och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

ICA Gruppens mångfaldsarbete handlar om att ta tillvara på den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter för att därigenom skapa en dynamisk verksamhet med hög kvalitet i produkter, tjänster och service. Mångfald är en del av ICA Gruppens medarbetarstrategi, och koncernen driver flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning för unga, för funktionsnedsatta och ge nyanlända stöd för etablering.


Exempel på mångfaldsaktiviteter

ICA Gruppen i topp med kvinnliga ledare

LEAD Gender Diversity Scorecard är den första undersökningen som kartlagt jämställdheten i europeiska storbolag inom detaljhandeln och konsumentvaruindustrin. Enligt undersökningen hamnade ICA Gruppen i topp, med 40 procent kvinnor i ledande positioner, jämfört med genomsnittet på 26 procent.

 

Sysselsättning för nyanlända

ICA Gruppen är delaktig i 100-klubben, den svenska regeringens satsning som syftar till att fler nyanlända ska få jobb. Syftet är att skräddarsy paket av insatser utifrån enskilda företags behov för att skapa nya möjligheter för företagen att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år.

Inom ramen för detta initiativ har Apotek Hjärtat ett omfattande praktiksamarbete med Arbetsförmedlingen för att stödja nyanlända farmaceuter att få svensk farmaceutlegitimation. Apotek Hjärtat erbjuder också assistenttjänster och praktik inom Apotek Hjärtat till utbildade apotekare från andra länder, även innan de fått sin svenska legitimation.

Initiativ för unga på arbetsmarknaden

ICA Sverige startade 2014 initiativet ICA 2020, som syftar till att ta tillvara och utveckla möjligheten för fler unga att arbeta på ICA. Initiativet riktar sig till personer som är 25 år eller yngre och står långt från arbetsmarknaden.

ICA 2020 syftar även till att ta tillvara på innovationskraften hos unga redan befintliga ICA-medarbetare genom bland annat ICAs unga nätverk där fokus ligger på framtidsfrågor. Varje år erbjuds 20 unga medarbetare från butik, lager, kontor och apotek att delta i några dagars utvecklingsprogram. 2017 deltog även sex studenter från Center for Retailing vid Handelshögskolan. Temat var att utveckla koncept kring framtidens butik. Resultatet av arbetet presenterades för representanter från ICA Sveriges ledning.

Ökad jämställdhet genom ny satsning

Ett led i att öka mångfalden är att öka jämställdheten bland seniora ledare. Andelen kvinnor inom ICA Gruppen är totalt sett hög, även på mellanchefsnivå. Fortfarande är dock andelen kvinnor i seniora nyckelpositioner relativt låg.

I syfte att skapa en förändring och få fram fler kvinnliga chefer i ledande tjänster och i ledande befattningar startades under 2017 initiativet ICA 50/50. Initiativet består av två nätverk, ett för seniora kvinnliga ledare, vilket startade 2017, och ett för kvinnor med potential till högre befattningar, med start 2018.

Förbättring av villkor och möjligheter

ICA Gruppen deltar i Global Deal, en global satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden som initierats av Sveriges statsminister. Syftet är att förbättra dialogen mellan arbetsmarknadens parter och länders regeringar för att förbättra anställningsvillkor och produktivitet.

Kvalitet

Vi ska säkerställa att kvalitet och socialt ansvarstagande alltid är vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer.

Hela ICA Gruppens sortiment ska leva upp till koncernens och omvärldens kvalitetskrav. De produkter ICA Gruppen säljer ska självklart följa lagstiftning avseende exempelvis märkning och ingående ämnen. Grunden i ICA Gruppens arbete med produktsäkerhet är att säkerställa att alla leverantörer har en bra och säker tillverkning. Detta görs genom att leverantörer till ICA Gruppen måste underteckna koncernens inköpsavtal med hållbarhetsbilaga som säkerställer att hållbarhetspolicyn med riktlinjer följs.


Exempel på kvalitetsaktiviteter

ICA Gruppens värld av leverantörer

ICA Gruppen gör affärer över hela världen vilket innebär att ansvaret sträcker sig över gränserna. Genom kontinuerliga uppföljningar och dialoger säkerställs att leverantörerna följer såväl sociala som miljömässiga krav. Nedan redovisas var i världen ICA Gruppen är aktiv när det gäller inköp och produktion av egna varor.
ICA Gruppens värld av leverantörer

Certifieringar för att säkra krav

Vi arbetar strukturerat med verktyg och modeller för att följa upp och säkerställa att de varor vi säljer och hanterar lever upp till såväl externa som interna krav. En del i detta arbete är att certifiera stora delar av inköps-, logistik- och butiksprocesserna mot relevanta standarder för kvalitet och miljö. Den viktigaste vinsten med att certifiera processerna är att kunderna och ICA-butikerna kan känna sig trygga med att våra processer följer kraven i våra policyer och riktlinjer. Läs mer om ICA Gruppens arbete med certifieringar ›

Standarder och certifieringar säkerställer kvalitet på apoteken

Kvalitetssystemet på apoteken, det så kallade egenkontrollprogrammet, regleras av Läkemedelsverkets föreskrifter. På alla apotek ska det finnas en läkemedelsansvarig farmaceut som ser till att kraven följs och även anmäler till Läkemedelsverket om det finns allvarliga brister i verksamheten. Varje år genomförs också en egeninspektion av den läkemedelsansvarige på respektive apotek.

Apotek Hjärtat har kvalitetsspecialister som genomför regelbundna interninspektioner för att förvissa sig om att kedjans apotek håller en hög kvalitetsnivå och följer egenkontrollprogrammet. Under 2017 genomfördes 104 (142) interninspektioner.

Motverkande av matfusk

ICA Gruppen arbetar på flera fronter för att förhindra livsmedels-bedrägerier, bland annat genom kvalitetscertifikat, analyser och oanmälda revisioner samt samarbeten inom branschen. Koncernen för också kontinuerlig dialog med livsmedelsbranschen och berörda myndigheter samt följer GFSI:s (Global Food Safety Initiative) arbete inom området.

En intern sårbarhetsanalys har genomförts i enlighet med GFSI:s krav och koncernen har en egen handlingsplan för att motverka matfusk. Under året genomförde ICA Sverige 102 analyser med fokus på matfusk, främst vad gäller ursprung av kött. Analyserna visade inga tecken på medvetet fusk.

Höga krav på djuromsorg

Omsorg om djuren är en viktig fråga för ICA Gruppen. Djur ska behandlas väl, skyddas mot onödigt lidande och hållas i en miljö som främjar deras hälsa och naturliga beteende. ICA Sverige ställer krav både på svenskt och importerat kött, både när det gäller egna märkesvaror och varor från andra leverantörer. Allt färskt och fryst kött som finns i ICA Sveriges centrala sortiment har godkänts efter en revision av djuromsorgen hos respektive leverantör.

Djuromsorgsrevisioner genomförs både för slakterier och gårdar, och krav ställs på hur transporter genomförs samt hur djuren hanteras vid slakt. Revisionerna genomförs antingen av ICA Sveriges egna kvalitetsspecialister eller av en tredje part. Under året genomfördes tre revisioner.