ICAs framtidsrapport 2023:
Ett nytt kommunikationsuniversum

ICAs sjunde framtidsrapport fokuserar på ny teknik, nya beteenden och värderingar som påverkar hur vi kommunicerar med varandra. Sällan har framtiden känts mer spännande och utmanande! Framtiden är här!
Rapport › ICAs framtidsmöten ›

ICAs framtidsrapport 2023:
Ett nytt kommunikationsuniversum

ICAs sjunde framtidsrapport fokuserar på ny teknik, nya beteenden och värderingar som påverkar hur vi kommunicerar med varandra. Sällan har framtiden känts mer spännande och utmanande! Framtiden är här!
Rapport › ICAs framtidsmöten ›

Innovationer

Innovation på ICA Gruppen - viljan att ständigt förbättra.
För ICA Gruppen handlar innovation om ständig förbättring och om att skapa nya möjligheter. Det kräver handlingskraft och mod att prova nytt. Vi vill alltid bli bättre och när vi upptäcker nya behov skapar vi nya möjligheter för vår affär.