Årsredovisning 2022

ICA Gruppen presenterade sin årsredovisning fredagen 24 februari.

Rapport Årsöversikt 2022 ›

Årsredovisning 2022

ICA Gruppen presenterade sin årsredovisning fredagen 24 februari.

Rapport Årsöversikt 2022 ›

ICA Gruppen vill vara en positiv kraft i samhället

Som en stor aktör har vi ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka. Sedan flera år arbetar vi aktivt och strukturerat med kontinuerliga förbättringar inom alla steg i vår värdekedja.

Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning, dels att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt. För oss betyder ett aktivt hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang långsiktig lönsamhet. Tillsammans med producenter och konsumenter kan vi påverka samhället i en positiv riktning.