Delårsrapport januari - juni

ICA Gruppen presenterade sin delårsrapport för januari - juni 2023 torsdagen 17 augusti.

Rapport

Delårsrapport januari - juni

ICA Gruppen presenterade sin delårsrapport för januari - juni 2023 torsdagen 17 augusti.

Rapport

ICA Gruppen vill vara en positiv kraft i samhället

Som en stor aktör har vi ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka. Sedan flera år arbetar vi aktivt och strukturerat med kontinuerliga förbättringar inom alla steg i vår värdekedja.

Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning, dels att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt. För oss betyder ett aktivt hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang långsiktig lönsamhet. Tillsammans med producenter och konsumenter kan vi påverka samhället i en positiv riktning.

Senaste nyhet inom hållbarhet

Alla nyheter inom hållbarhet