Jonathon Clarke

Ledamot, Arbetstagarrepresentant, Handelsanställdas Förbund

Född

1968

Utbildning

Utbildad svetsare, har också studerat arbetsrätt.

Erfarenhet

Arbetstagarsuppleant, ICA AB.

Övrigt

Arbetstagarrepresentant sedan 2013

Aktieinnehav

0 aktier (inkl. närstående).