Magnus Rehn

Ledamot, Arbetstagarrepresentant, Unionen

Född

1966

Utbildning

Gymnasieutbildning

Erfarenhet

Arbetstagarrepresentant, ICA AB.

Övrigt

Arbetstagarrepresentant sedan 2013

Aktieinnehav

250 aktier (inkl. närstående).