Björn Olsson

Kommunikationsdirektör (CCCO), ICA Gruppen AB

Född

1971

Utbildning

Filosofie magister med inriktning mot statsvetenskap, nationalekonomi och handelsrätt.

Övriga uppdrag

-

Erfarenhet

Presschef/Tf. Informationschef, Svensk Handel 2000–2003.

Övrigt

Anställd på ICA 2004 och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2009.

Aktieinnehav

1 923 aktier (inkl. närstående)