Anders Bärlund

Direktör Strategi och Affärsutveckling (CSO), ICA Gruppen AB

Född

1979

Utbildning

Civilingenjör, Linköpings universitet

Övriga uppdrag

-

Erfarenhet

McKinsey & Company (2004-2019), med huvudsaklig inriktning mot detaljhandel och konsumentvaror. Delägare i företaget sedan 2013. Senast ansvarig för McKinseys arbete med detaljhandelns digitala och kommersiella transformation i Asien, baserad i Manila i Filippinerna.

Övrigt

Anställd på ICA och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2019.

Aktieinnehav

0 aktier (inkl. närstående)