Välkommen till ICA Växa
- vårt initiativ för att öka växtbaserad mat

Våren 2020 släppte ICA rapporten Matrevolutionen - hållbart matsystem för framtida generationer för att identifiera de förändringsområden med störst potential att göra skillnad och påskynda omställningen till ett hållbart matsystem. I samband med detta startades initiativet ICA Växa, en långsiktig storsatsning på att öka andelen svenskproducerad, växtbaserad mat och gynna innovation inom livsmedelsbranschen.

Att öka andelen växtbaserad mat är nämligen den enskilt viktigaste förändringen för att skapa ett hållbart matsystem. Samtidigt produceras merparten av den växtbaserade maten utanför landets gränser, trots att Sverige har ett av världens bästa jordbruk och är helt självförsörjande på spannmål. ICA Växa syftar därför till att främja konsumtionen, men även produktionen, av mer växtbaserad mat från Sverige - något som kommer vara en stor och viktig del i ICAs nya klimatambition om halverat klimatfotavtryck från kunders inköp av livsmedel till 2030.

Hur arbetar vi?

För att främja konsumtion och produktion av svensk, växtbaserad mat och skapa märkbar förändring måste hela värdekedjan samverka. Utvecklingen behöver också grundas i konsumenters drivkrafter. Därför har ICA Växa identifierat tre arbetsområden att fokusera vidare på.

Kontakta oss

Jacqueline Engdahl

Ansvarig ICA Växa. Kontakt för press, events, samarbeten.

Sara Maxence

Innovation Manager. Kontakt för start-ups och forskning.

Louise Lyckvik

Scale Up Manager. Kontakt för tillväxtbolag.

Vill du veta mer?


Läs mer om bakgrunden till ICA Växa i ICAs Framtidsrapporter:
2020 - Matrevolutionen - hållbart matsystem för framtida generationer
2021 - Växa Tillsammans - konsumenten och den växtbaserade maten 2025

Ta en titt på ICAs Framtidsmöte 2021: Växa tillsammans, som i år fokuserade på utvecklingen av svensk, växtbaserad mat samt konsumenternas drivkrafter och beteenden.

Lyssna på vår podcast: ICA: Växa Tillsammans