Välkommen till ICA Växa

Att öka andelen växtbaserad mat är den enskilt viktigaste förändringen för att skapa ett långsiktigt, hållbart matsystem. För att öka utbudet av hållbar, växtbaserad mat och gynna innovation har vi startat ICA Växa, en storsatsning på att öka andelen svenskproducerad, växtbaserad mat. Maten ska vara god och älskas av många. ICA Växa ska arbeta med de hållbarhetsinsatser som får störst påverkan på kortast tid och som ger störst positiv förändring på hela det svenska matsystemet.

ICA Växa kommer att vara en stor och viktig del i ICAs nya klimatambition om halverat klimatfotavtryck från kunders inköp av livsmedel till 2030.

Läs mer i ICAs Framtidsrapport 2021: ”Växa Tillsammans - konsumenten och den växtbaserade maten 2025"

   

  

Vill du få kontakt med oss på ICA?


ICA Växa, samarbeten med ICA

Jacqueline Engdahl, Road Manager ICA Växa
jacqueline.engdahl@ica.se

Start-ups och entreprenörer,
som vill ha kontakt med ICA Sverige

Sara Maxence, Innovation Manager
sara.maxence@ica.se


Lokala och regionala leverantörer som vill få hjälp med hur man gör affärer med butik eller är intresserade av att listas på ICA Sverige
Jenny Eriksson, ansvarig lokala leverantörer
jenny.eriksson@ica.se

  

Vad har ICA gjort fram tills nu?

ICA arbetar sedan tidigare med ett flertal satsningar på svenskt och lokalt, bland annat genom sitt samarbete med LRF. Under flera år har vi arbetat med svenskt kött och mejeri och detta arbete kommer att fortsätta att utvecklas. En stor styrka är att ICAs handlare kan köpa in direkt från lokala matproducenter, och många handlare är engagerade i att öka utbudet av lokalt i butikerna.

Exempel på ICAs arbete för att gynna svenskt/lokalt
  • Centralt på ICA letar vi hela tiden efter lokala leverantörer som kan vara aktuella för det centrala sortimentet antingen för en region eller hela landet.
  • ICA har även tagit fram tre regionala köttvarumärken (Skånska gårdar, Smålands kött samt Västsvenska gårdar) där råvaran kommer från den specifika regionen.
  • I slutet av förra året inleddes ICAs och Norrmejeriers storsatsning för att ta fram ett storskaligt svenskt alternativ till den haloumin, med en produkt skapad helt på mjölk från Norrland.
  • Vi har ett flertal butiksgrupperingar som har valt att göra en långsiktig satsning på lokalt runt om i landet, detta gör de tillsammans med LRF i respektive region. De har en målsättning på att öka försäljningen av lokalt och få fler leverantörer att våga satsa i sin region.
  • En anledning till att vi äter mer svenska äpplen är ULO-tekniken* som ICA använder. Tekniken förlänger hållbarheten av äpplena med upp till 10 månader, vilket betyder svenska äpplen året om och mycket mindre matsvinn.
  • ICA jobbar med en helhetsaffär inom kött och mejeri och har till mycket stor del bytt till svensk råvara inom våra egna varumärken. Inom chark har ICA tex gått från en andel på 55% (2015) till 95% idag.