Röster för ett hållbart matsystem

Istället för ICAs återkommande Framtidsmöte har vi år gjort om upplägget till ett digitalt format. Temat för året är ett hållbart matsystem där de viktigaste hållbarhetsfrågorna för matbranschen sätts i fokus. Läs mer ›

Röster för ett hållbart matsystem

Istället för ICAs återkommande Framtidsmöte har vi år gjort om upplägget till ett digitalt format. Temat för året är ett hållbart matsystem där de viktigaste hållbarhetsfrågorna för matbranschen sätts i fokus. Läs mer ›

ICA Gruppen vill vara en positiv kraft i samhället

Som en stor aktör har vi ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka. Sedan flera år arbetar vi aktivt och strukturerat med kontinuerliga förbättringar inom alla steg i vår värdekedja.

Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning, dels att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt. För oss betyder ett aktivt hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang långsiktig lönsamhet. Tillsammans med producenter och konsumenter kan vi påverka samhället i en positiv riktning.

Senaste nyhet inom hållbarhet

Alla nyheter inom hållbarhet

Våra utgångspunkter

Våra kunder och andra parter ska självklart känna trygghet och förtroende för ICA Gruppen och vår verksamhet. Hållbarhetsarbetet är en strategisk prioritet och integrerat i alla verksamheter.

Utgångspunkterna för vårt hållbarhetsarbete är de tre ledorden transparens, trovärdighet och spårbarhet. Transparens innebär att omvärlden ska kunna ha insyn i ICA Gruppens hållbarhetsarbete.

Läs mer Läs mer

För en god morgondag

ICA Gruppens hållbarhetsarbete är omfattande och innehåller höga ambitioner och en mängd aktiviteter. För att strukturera informationen kring detta arbete har För en god morgondag lanserats, som ska bidra till att ge en tydligare bild av hur arbetet bedrivs och vilka frågor som är viktigast.

Läs mer Läs mer

Initiativ och medlemskap

ICA Gruppens ansvar sträcker sig utanför den egna verksamheten, men vi har inte möjlighet att påverka alla delar av värdekedjan i lika stor utsträckning. Vi samarbetar med branschorganisationer, leverantörer, lokala, nationella och internationella organisationer samt övriga i samhället för synergier inom hållbarhetsområdet. 

Läs mer Läs mer

ICA använder kakor för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster samt för att följa upp och utvärdera användningen av våra digitala kanaler för en förbättrad upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Du kan styra användningen av kakor i inställningarna i din webbläsare. Läs mer om cookies