Fredrik Persson

Ledamot

Född

1968

Utbildning

Civilekonom

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Svenskt Näringsliv, JM och Svenska ICC.
Styrelseledamot i AB Electrolux, AB Hufvudstaden, Ahlström Capital OY, Interogo Holding AG och Nalka Invest AB.

Erfarenhet

Vd i Axel Johnson, analyschef på Aros Securities, olika befattningar inom ABB Financial Services.

Utskott

Medlem i investerings­utskottet

Övrigt

Styrelseledamot sedan 2018

Oberoende

Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav

1 500 aktier (inkl. närstående)