Claes-Göran Sylvén

Ordförande

Född

1959

Utbildning

Genomgått utbildningar av olika slag (ekonomiska, företagsledarutbildningar, ledarutveckling m.m.).

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i MQ Holding AB. Styrelseledamot i Centrum Fastigheter i Norrtälje AB m.fl. ICA-handlare, ICA Kvantum Flygfyren i Norrtälje.

Erfarenhet

Styrelseordförande i ICA AB. Styrelseledamot i Svensk Handel. Vd för Hakon Invest AB och ICA-handlarnas Förbund.

Utskott

Medlem i ersättningsutskottet (ordf) och investeringsutskottet (ordf)

Övrigt

Styrelseledamot sedan 2013.

Oberoende

Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen men inte i relation till Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav

657 889 aktier (inkl. närstående)