Anette Wiotti

Ledamot

Född

1966

Utbildning

Genomgått utbildningar av olika slag (ekonomiska, företagsledarutbildningar, ledarutveckling m.m.).

Övriga uppdrag

Vice ordförande i ICA-handlarnas Förbunds styrelse. Förtroendeuppdrag i råd och utskott inom ICA-handlarnas Förbund och ICA Sverige. ICA-handlare, ICA Kvantum Arvika.

Erfarenhet

Olika förtroendeuppdrag inom ICA-handlarnas Förbund och ICA Sverige AB.

Utskott

Medlem i revisionsutskottet.

Övrigt

Styrelseledamot sedan 2017

Oberoende

Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav

6 455 aktier (inkl. närstående)