Marie Halling

VD (CEO), ICA Banken

Född

1963

Utbildning

Juristutbildning

Övriga uppdrag

-

Erfarenhet

Swedbank (2005–2014) bland annat som chef för Östra regionen och medlem i Swedbanks koncernledning, chef för Retail Banking and Private Banking. FöreningsSparbanken (1996–2005) bland annat som chef för Corporate Banking FöreningsSparbanken Stockholm.

Övrigt

Anställd på ICA och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2014

Aktieinnehav

3 250 aktier (inkl. närstående)