Kerstin Lindvall

Direktör Corporate Responsibility (CCRO), ICA Gruppen

Född

1971

Utbildning

Agronom

Övriga uppdrag

Direktör Corporate Responsibility ICA Sverige AB. Styrelseledamot KRAV och ledamot i Kemikalieinspektionens insynsråd.

Erfarenhet

ICA Sverige (1997–), bland annat som Direktör Corporate Responsibility (2010–), chef Miljö & Socialt Ansvar (2002–2009), kvalitetsspecialist (1999–2001) och miljöansvarig (1997–1999). Jordbruksverket, handläggare av EU-stöd (1996–1997).

Övrigt

Anställd på ICA sedan 1997 och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2016.

Aktieinnehav

750 aktier. (inkl. närstående)