Projektstöd

Vi vill höra mer om din projektidé

ICA Stiftelsen kan erbjuda ettårigt stöd till projekt som stärker stiftelsens fokusområden, visar effekt på kort och lång sikt, och kan fortsätta efter avslutat stöd. Projekten ska adressera aktuella samhällsfrågor, verka nationellt eller på flera orter och engagera ICA-handlare lokalt. Det finns möjlighet att ansöka om förlängning.

Steg 1: Kriterier för att söka stöd

För att kunna ansöka om stöd för din projektidé behöver ICA Stiftelsens kriterier nedan vara uppfyllda.
Att din projektidé uppfyller alla kriterier är inte en garanti för att ditt projekt kommer att få stöd från ICA Stiftelsen.

Företräder du en ideell organisation?
Adresserar din projektidé en aktuell samhällsutmaning?
Kommer ICA-handlare lokalt engageras i projektet?
Går din projektidé i linje med någon av ICA Stiftelsens fokusområden? (Inkludering, Mångfald, Hälsa, Välmående, Klimat och Miljö)
Går det att mäta resultat och effekter för projektet? (Inför eventuell framskrivning ska ansökan kompletteras med en mätplan)
Bidrar din projektidé till en långsiktig samhällsförändring?


Steg 2: Din ansökan

Uppfyller du ICA Stiftelsens kriterier ovan fyller du här nedan i vårt ansökningsformulär.
Glöm inte att bifoga tillhörande filer som efterfrågas i formuläret.
ICA Stiftelsens Allmänna villkor, som du accepterar och lovar att efterleva om du mottar stöd ur stiftelsen.


Om organisationen

Om din projektidé

Ligger projektet i linje med ett eller flera av ICA Stiftelsens fokusområden?
Kommer projektet att genomföras i samarbete med andra aktörer?

Bilagor som ska bifogas till ansökan

- Organisationens senaste årsredovisning
- Organisationens stadgar
- Organisationens senaste årsmötesprotokoll

Tillåtna filformat: Pdf, Word och Excel. Max filstorlek är 15mb.

Godkänner du att vi sparar dina uppgifter?