Om stiftelsen

ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Men också för att lyfta ICAs samhällsengagemang till nästa nivå. Vi vill fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt.

Vi tror på allas rätt till ett hälsosamt liv, allas lika värde och allas rätt till lika möjligheter. Genom att adressera aktuella samhällsutmaningar är ICA Stiftelsen med och skapar förutsättningar för att förändra i grunden. Några av våra viktigaste uppgifter är att bidra till nya beteenden och attityder, öppna oprövade vägar, inspirera och engagera fler att bidra i det arbetet.

Därför samarbetar vi med dem som har bäst kompetens och verktyg att ta itu med de utmaningarna och förändra och förbättra samhället. Vi stödjer också dem som på olika sätt bidrar till ökad mångfald och inkludering i samhället och som aktivt arbetar med att motverka utanförskap.

Och på samma sätt som vi tror på allas lika möjligheter, tror vi på samarbete – ju fler vi är som bidrar till positiv förändring, desto snabbare når vi den.

ICA Stiftelsens fokusområden är: hälsa, välbefinnande, mångfald, inkludering, miljö och klimat.

Vi stödjer dem som på olika sätt bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande och arbetar för ökad mångfald och inkludering. Genom att vara en aktiv partner bidrar vi med stöd, men också utveckling. ICAs styrka är den lokala förankringen, det ger oss en hävstång att nå ut i hela Sverige. Tillsammans kan vi driva förändring på riktigt.