Sök stöd för Folkeprojekt

Folke är en ost som gör skillnad. Kanske för just din hemtrakt men också för en god morgondag. För varje gång du eller någon annan väljer en Folke-produkt från butikshyllan, är ICA Stiftelsen med och bidrar till att skapa nya, lokala mötesplatser runt om i landet.

Steg 1: Kriterier för att söka stöd

För att kunna ansöka om stöd för ett Folkeprojekt behöver Folkeprojektens kriterier nedan vara uppfyllda.
Att din projektidé uppfyller alla kriterier är inte en garanti för att ditt projekt kommer att få stöd från ICA Stiftelsen.

Företräder du en ideell organisation?
Är projektidén på en lättillgänglig fysisk plats som uppmuntrar till spontanrörelse?
Bidrar er projektidé till bättre psykisk och fysisk hälsa samt förenar ortens invånare?
Är projektidén medlems- och avgiftsfri för utövande?
Kommer ICA-handlare lokalt engageras i projektet?
Är budgeten max 250 000 kr inklusive drift och underhåll för fem år efter invigning?


Steg 2: Din ansökan

Uppfyller du Folkeprojektets kriterier ovan fyller du här nedan i vårt ansökningsformulär.
Ladda ner budget-mallen samt glöm inte att bifoga tillhörande filer som efterfrågas i formuläret.
ICA Stiftelsens Allmänna villkor för Folkeprojekt, som du accepterar och lovar att efterleva om du mottar stöd ur stiftelsen.


Om organisationen

Om din projektidé

Åtar ni er att delge ICA Stiftelsen bilder från före, under och efter genomförandet med fria rättigheter för ICA Stiftelsen och samtliga bolag i ICA-koncernen att ändra bilderna och publicera i sina interna och externa kanaler utan namngivande av fotografen?
Åtar ni er att rapportera månadsvis till ICA Stiftelsen om projektets status fram till och med projektets invigning?

Bilagor som ska bifogas till ansökan

- Budget-mall, ladda ner mallen här
- Organisationens senaste årsredovisning
- Organisationens stadgar
- Organisationens senaste årsmötesprotokoll

Tillåtna filformat: Pdf, Word och Excel. Max filstorlek är 15mb.

Godkänner du att vi sparar dina uppgifter?