Matchkorv

Sök stöd för Matchkorvsinitiativet

Ansökan är öppen hela året och de föreningar som beviljas medel kommer att kontaktas av ICA Stiftelsen efter beslut.

Steg 1: Kriterier för att söka stöd

För att kunna ansöka om bidrag till din förening behöver Matchkorvsinitiativets kriterier nedan vara uppfyllda.
Att din förening uppfyller alla kriterier är inte en garanti för att ni kommer att få stöd från ICA Stiftelsen.

Företräder du en fotbollsförening?
Kommer idén att bidra till en social mötesplats?
Kommer ICA-handlare lokalt engageras i projektet?
Är budgeten max 50 000 kr?


Steg 2: Din ansökan

Uppfyller du Matchkorvsinitiativets kriterier ovan fyller du här nedan i vårt ansökningsformulär.
Ladda ner budget-mallen samt glöm inte att bifoga tillhörande filer som efterfrågas i formuläret.
ICA Stiftelsens Allmänna villkor för Matchkorvsinitiativ, som du accepterar och lovar att efterleva om du mottar stöd ur stiftelsen.


Om föreningen

Om projektet

Åtar ni er att kommunicera projektet i lokal media vid minst ett tillfälle under genomförandet och att kommunicera projektet i egna sociala kanaler där ICA-handlaren och ICA Stiftelsen omnämns vid minst ett tillfälle under genomförandet?
Åtar ni er att delge ICA Stiftelsen bilder från före, under och efter genomförandet med fria rättigheter för Svenska Fotbollförbundet, ICA Stiftelsen och samtliga bolag i ICA-koncernen att ändra bilderna och publicera i sina interna och externa kanaler utan namngivande av fotografen?

Bilagor som ska bifogas till ansökan

- Budget-mall, ladda ner mallen här
- Föreningens senaste årsredovisning
- Föreningens stadgar
- Föreningens senaste årsmötesprotokoll

Tillåtna filformat: Pdf, Word och Excel. Max filstorlek är 15mb.

Godkänner du att vi sparar dina uppgifter?