Våra partners

Partners är ideella organisationer och föreningar som vi valt att ha ett djupare samarbete med över en längre tid. Inom ramen för våra partnerskap fokuserar vi på specifika verksamhetsinriktningar, mer om dem och våra partners finns att läsa under respektive organisation nedan. I arbetet med att etablera partnerskap arbetar ICA Stiftelsen uppsökande.

Våra projekt

ICA Stiftelsen erbjuder stöd till projekt som kan göra skillnad både lokalt och nationellt, med potential att spridas vidare. Genom ett ansökningsförfarande kan projekt få ettårigt finansiellt stöd, med möjlighet att ansöka om förlängning flera gånger.

Genomförda projekt

Följande projekt har varit verksamma men är nu avslutade.