Frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis kan du finna svaret på din fråga här.

Vad gör ICA Stiftelsen?

Vad gör ICA Stiftelsen?

ICA Stiftelsens uppdrag är att stödja projekt, idéer och organisationer som gör bestående skillnad i samhället med inriktning på hälsa, välbefinnande, mångfald, inkludering, miljö och klimat. Allt utifrån grundtanken om allas rätt till ett hälsosamt liv, lika värde och rätt till lika möjligheter. Läs mer om ICA Stiftelsens pågående partnersamarbeten och projekt ›

Varför har ICA bildat en stiftelse?

Varför har ICA bildat en stiftelse?

Det finns en lång tradition inom ICA att engagera sig för samhället på olika sätt, inte minst genom de lokala handlarna. Genom stiftelsen vill ICA förstärka och vidareutveckla detta engagemang. Läs gärna mer om ICA Stiftelsen under fliken; Om stiftelsen ›

Vilka typer av projekt stödjer ICA Stiftelsen?

Vilka typer av projekt stödjer ICA Stiftelsen?

Stiftelsen samarbetar med och stödjer organisationer som arbetar för att förbättra människors hälsa, välbefinnande och miljö. Vi stödjer också dem som på olika sätt bidrar till ökad mångfald och inkludering i samhället och som aktivt arbetar med att motverka utanförskap.

Vem kan ansöka om bidrag från ICA Stiftelsen?

Vem kan ansöka om bidrag från ICA Stiftelsen?

ICA Stiftelsen arbetar främst uppsökande med långvariga partnerskap. För projektverksamheten är icke vinstdrivande organisationer, som varit verksamma i minst två år, välkomna att testa sina projektidéer. Här kan du läsa mer om befintliga partners och projekt och testa om din projektidé är inom ramen för stiftelsens uppdrag.

Stöd ges inte till:

  • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer
  • Verksamheter som ingår i offentlig sektor
  • Vinstdrivande projekt eller organisationer
  • Privatpersoner

Hur beslutas stöd från ICA Stiftelsen?

Hur beslutas stöd från ICA Stiftelsen?

Projektkriterier för urval av partner eller projektet:

  • Stärker stiftelsens grundpelare och fokusområden
  • Kan påvisa effekt/resultat på kort och lång sikt
  • Har potential att fortleva efter avslutat stöd
  • Adresserar en angelägen och aktuell samhällsfråga
  • Projektet ska verka nationellt och ske på flertalet orter eller ha potential att skalas upp
  • Engagerar ICA-handlare lokalt

Hur finansieras ICA Stiftelsen?

Hur finansieras ICA Stiftelsen?

Finansiering av stiftelsens verksamhet bygger på gåvor eller insamlingar initierade av andra till förmån för ICA Stiftelsen eller för direkta ändamål som stiftelsens styrelse beslutat stödja.