Vår vision är ett samhälle som inkluderar alla


För att åstadkomma det jobbar vi med att inspirera till nya beteenden och attityder, öppna oprövade vägar, samt engagera fler att bidra i det arbetet. Ända sedan ICA bildades 1917 har samhällsengagemang varit något som har legat ICA varmt om hjärtat. Det har varit en viktig del av verksamheten både för den enskilde handlaren och för ICA centralt. Och genom ICA Stiftelsen tar ICA ett samlat grepp för att skapa samhällsförändring. På riktigt.

Läs mer om ICA Stiftelsen ›

Partners och projekt

Tillsammans har vi kraften att förändra

Våra partners gör och ICA Stiftelsen möjliggör. Vi arbetar i första hand uppsökande för att etablera långsiktiga partnerskap. Det är genom våra partners som Stiftelsen får möjlighet att bedriva långsiktig samhällsförändring – det är våra samarbetspartners som sitter på kunskapen och verktygen för att göra skillnad.

Läs mer om våra partners och projekt
Tillsammans med våra partners möjliggör vi förändring
Våra initiativ

Initiativ för hållbarhet och gemenskap

Våra egna initiativ syftar till att inspirera och engagera lokala föreningar och lokala ICA-handlare att tillsammans arbeta mot en mer hållbar framtid. Genom att satsa på sociala mötesplatser skapar vi ett trevligare samhälle genom inkludering och gemenskap.

Läs mer om våra initiativ
Våra initiativ
Söka stöd

Vi arbetar med projektstöd för lokala och regionala initiativ

ICA Stiftelsen erbjuder stöd till projekt som kan göra skillnad både lokalt och nationellt, med potential att spridas vidare. Genom ett ansökningsförfarande kan projekt få ettårigt finansiellt stöd, med möjlighet att ansöka om förlängning flera gånger.

Sök stöd för din idé
Söka stöd