Print head

ICA Gruppens årsstämma

ICA Gruppens årsstämma

ICA Gruppens årsstämma 2014 ägde rum fredagen den 11 april 2014 kl 09.30 på Friends Arena i Solna.

För mer information
› läs mer

  • Pro forma 2013, MSEK

    ICA Gruppen

  • Omsättning99 456
  • EBIT exkl. engångsposter3 004
  • Antal butiker2 400
  • Antal anställda21 000

Välkommen till ICA Gruppen

Mat och måltider i centrum

Med 2 400 egna och handlarägda butiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag där dagligvaror utgör kärnan i verksamheten. Huvuduppdraget för ICA Gruppen är vidareutveckling av ICA och ICA-relaterade verksamheter. I grunden handlar det om att nyttja samverkan i kombination med lokal anpassning. Så nära våra kunder som möjligt. Och med en tydlig vision - att göra varje dag lite enklare.  › Läs mer

  • ICA

  • Hakon

Kunden i fokus

Egna varor för kundens bästa

Läs mer om egna varor för kundens bästa

 Läs mer

____________________________

Gott och enkelt att äta nyttigt

Läs mer om gott och enkelt att äta nyttigt

 Läs mer

____________________________

Smart och attraktivt för lojala kunder

Läs mer om smart och attraktivt för lojala kunder

 Läs mer

Rapporter

› Rapportarkiv

print footer