Vi ska göra varje dag lite enklare

ICA Gruppen är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. Den gemensamma visionen för alla verksamheter inom ICA Gruppen är att göra varje dag lite enklare.

Ladda ner årsredovisning 2017

Highlights från verksamheten

106.5 Mdkr

Omsättning 2017

4.6 Mdkr

Rörelseresultat*

*Exklusive jämförelsestörande poster

4.4 %

Rörelsemarginal*

*Exklusive jämförelsestörande poster

Ett händelserikt år

Under 2017 stärkte ICA Gruppen positionerna på såväl dagligvaru- som apoteksmarknaden i Sverige. Även den baltiska verksamheten utvecklades positivt och genom bildandet av ICAx togs ett viktigt steg på digitaliseringsresan.

Satsningar inom hållbarhet

ICA Gruppen vill vara en positiv kraft i samhället. Under senare år har ett stort antal initiativ lanserats i syfte att bland annat minska miljöpåverkan, öka mångfalden och inspirera kunderna till hållbara och hälsosamma val.

ICA 100 år och framåt

2017 var det 100 år sedan ICA-idén skapades. ICA-idén, som bygger på samverkan mellan fria handlare, är en av ICA Gruppens främsta framgångsfaktorer och utgör fortfarande grunden i ICA Gruppens affärsmodell.

Vi stärker vår ledande position

”Genom ökad koncernsamverkan och tydligare kopplingar mellan fysiska och digitala kanaler öppnas helt nya möjligheter att skapa ännu mer attraktiva kunderbjudanden.”

Per Strömberg, Vd ICA Gruppen

En stabil plattform för fortsatt lönsam tillväxt

Sedan ICA Gruppen bildades 2013 har verksamheten renodlats och vidareutvecklats. Arbetet har utgått från en tydlig koncernstrategi och resulterat i en stabil plattform för lönsam och hållbar tillväxt.

  • En tydlig strategi
  • Fokus på mat och hälsa
  • Ledande positioner, starka varumärken
  • Goda möjligheter till synergier
  • Attraktiva marknader
  • Ledande inom hållbarhet
  • En snabbrörlig organisation
  • Starka kassaflöden

ICA Gruppen strävar efter att vara en positiv kraft i samhället. Under 2017 lanserades konceptet För en god morgondag som beskriver hur ICA Gruppens omfattande hållbarhetsarbete bedrivs utifrån de fem områdena: lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet.