Varumärkesengagemang och samarbeten

ICA kan och vill göra skillnad för våra kunders hälsa och välbefinnande, för att vi bryr oss om samhället vi verkar i. Därför vill vi genom våra samarbeten ge tillbaka, såväl lokalt som nationellt.

Vi vill fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt.

På ICA tror vi att det är viktigt att inspirera fler människor till en sundare livsstil. Det gör vi delvis genom vår idrottssponsring som främst riktar in sig på barn och unga och samarbeten med organisationer som exempelvis Cancerfonden. För oss på ICA hänger mat och hälsa ihop.


Lokal sponsring

ICA-butikerna runt om i Sverige står för en stor och viktig del av ICA Gruppens sponsring. ICA-butikernas lokala engagemang i idrottsklubbar, kulturevenemang och social sponsring är betydelsefullt och viktigt. Har du en sponsringsfråga som är lokalt förankrad, bör du alltid vända dig till din lokala ICA-butik.
Kontaktuppgifter till ICAs butiker hittar du här ›


Sponsring över hela landet

ICA Sverige engagerar sig i och sponsrar endast förbund, organisationer och stiftelser som har verksamhet över hela landet. Har du frågor kring sponsring, som gäller hela landet, kontakta oss på sponsring@ica.se.