ICA Gruppens vision

Vi ska göra varje dag lite enklare

 
 

Koncernstrategi

ICA Gruppens koncernstrategi sätter ramar och prioriteringar för alla de åtgärder som ska säkra koncernens ställning på lång sikt.

Läs mer Läs mer

För en god morgondag

ICA Gruppens hållbarhetsarbete är omfattande och innehåller höga ambitioner och en mängd aktiviteter. För att strukturera informationen kring detta arbete har För en god morgondag lanserats, som ska bidra till att ge en tydligare bild av hur arbetet bedrivs och vilka frågor som är viktigast.

Läs mer Läs mer

Våra värderingar

För att du ska trivas hos oss och kunna utveckla din fulla potential är det viktigt att vi är rätt för dig och att du är rätt för oss. ICA har tre värderingar: enkelhet, entreprenörskap och engagemang. Våra värderingar är mer än vackra ord. De är grunden i allt vi gör, vägleder oss i de beslut vi tar och bygger upp vår starka kultur. Våra värderingar betyder mycket för oss helt enkelt.

Läs mer Läs mer