Lennart Evrell

Ledamot

Född

1954

Utbildning

Civilingenjör och civilekonom

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Epiroc, Industriarbetsgivarna, SCA och Svenskt Näringsliv.

Erfarenhet

Tidigare koncernchef i Boliden, SAPA och Munters.

Utskott

Medlem i revisionsutskottet.

Övrigt

Styrelseledamot sedan 2019

Oberoende

Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav

2 000 aktier (inkl. närstående)