Fredrik Hägglund

Ledamot

Född

1967

Utbildning

Jur. Kand.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Svensk Handel och Independent Retail Europe m.fl. Vd för ICA-handlarnas Förbund.

Erfarenhet

Styrelseledamot i ICA AB, Institutet mot mutor och EuroCommerce. Vice Vd och chefsjurist för ICA-handlarnas Förbund. Chefsjurist Hakon Invest AB. Advokat, Clifford Chance i Bryssel. Biträdande jurist, Linklaters.

Utskott

Medlem i hållbarhetsutskottet.

Övrigt

Styrelseledamot sedan 2013

Oberoende

Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen men inte i relation till Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav

17 067 aktier (inkl. närstående)