Cecilia Daun Wennborg

Ledamot

Född

1963

Utbildning

Civilekonom

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i bl a Getinge AB, Loomis AB, Bravida Holding
AB, Hoist Finance AB, Oncopeptides AB, Sophiahemmet, Hotell Diplomat AB och Atvexa AB. Ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

Erfarenhet

Vice Vd för Ambea AB, Vd respektive CFO för Carema Vård och Omsorg Aktiebolag. T.f. Vd för Skandiabanken, Sverigechef Skandia och Vd för SkandiaLink Livförsäkrings AB.

Utskott

Medlem i revisions­utskottet (ordf) och hållbarhetsutskottet (ordf).

Övrigt

Styrelseledamot sedan 2005

Oberoende

Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav

3 125 aktier (inkl. närstående)