Bo Sandström

Ledamot

Född

1975

Utbildning

Civilekonom och Civilingenjör, teknisk fysik.

Övriga uppdrag

CFO för ICA-handlarnas Förbund.

Erfarenhet

CFO i Telia Sverige, SATS Group och SAS Scandinavian Airlines Sverige.

Utskott

Medlem i revisionsutskottet och investeringsutskottet.

Övrigt

Styrelseledamot sedan 2019

Oberoende

Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen men inte i relation till Bolagets huvudägare.

Aktieinnehav

0 aktier (inkl. närstående)