Sven Lindskog

CFO, ICA Gruppen AB

Född

1963

Utbildning

Civilekonom

Övriga uppdrag

-

Erfarenhet

CFO för Höganäs Group (2007–2014). CFO Sardus Group (2006–2007). CFO Unilever Nordic (2005– 2006). Andra ledande befattningar för Unilever i Norden (1998–2004). Unilever global head office Holland (1996– 1998). Unilever Ungern (1994–1996). Unilever Sverige (1989–1993).

Övrigt

Anställd på ICA sedan 2014 och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2014.

Aktieinnehav

2 100 aktier (inkl. närstående)