Per Strömberg

VD (CEO), ICA Gruppen AB

Född

1963

Utbildning

Civilekonom

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Byggmax AB, The Consumer Goods Forum och ICC Sverige. Ledamot i styrgruppen för GEN-PEP. Industriell rådgivare till Segulah Advisor AB.

Erfarenhet

Vd och koncernchef för Lantmännen ekonomisk förening (2007–2012) och Sardus AB (2006–2007). Kraft Foods (1988–2006) bland annat som Vd Kraft Foods Sverige, Vd Kraft Foods Danmark, Direktör Affärsutveckling, Kraft Foods International London. Diverse ledande befattningar inom Kraft Freia Marabou Sverige.

Övrigt

Anställd på ICA och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2012.

Aktieinnehav

14 070 aktier (inkl. närstående)