Maria Lundberg

IT-direktör (CIO), ICA Gruppen

Född

1968

Utbildning

Civilingenjör

Övriga uppdrag

-

Erfarenhet

CIO ICA Sverige 2015-2017, Utvecklingschef Axfood IT 2011-2015, SVP Tieto Sweden AB Head of Retail & Services 2008-2010, andra ledande befattningar inom Tieto 1999-2008.

Övrigt

Anställd på ICA sedan 2015. Medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2018.

Aktieinnehav

0 aktier (inkl. närstående)