Anna Nyberg

VD (CEO), ICA Fastigheter

Född

1973

Utbildning

Civilingenjör

Övriga uppdrag

-

Erfarenhet

Olika roller inom Vasakronan AB (2007-2020), Chef Fastighetsutveckling, Chef Affärsutveckling, Affärsområdeschef och Chef Handel samt medlem av Vasakronans ledningsgrupp (2015-2020). Fastighetschef och uthyrningsansvarig Hufvudstaden AB (2003-2007). Ericsson Radio Systems AB, DGS (2000-2003), Telaris Fastigheter (1997-2000).

Övrigt

Anställd på ICA och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2020.

Aktieinnehav

0 aktier (inkl. närstående)