Anders Svensson

Vice VD (DCEO) ICA Gruppen AB och VD (CEO), ICA Sverige

Född

1964

Utbildning

Civilekonom

Övriga uppdrag

Ordförande i Svensk Handel AB. Styrelseledamot i Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk Förening och Svenskt Näringsliv.

Erfarenhet

Arla (2002–2009) bland annat som Senior Vice President, Arla Foods Consumer Nordic, Vd för Arla Foods Sverige. Procter & Gamble Nordic och Procter & Gamble UK (1993–2002) bland annat som Logistikdirektör Norden och Försäljningsdirektör Sverige. Andersen Consulting (1988–1993), konsult.

Övrigt

Anställd på ICA och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2009.

Aktieinnehav

4 740 aktier (inkl. närstående)