Arbetsområden

ICA är en stor arbetsgivare med cirka 23 000 medarbetare på kontor, inom logistik eller i butik. Hos oss har du alla möjligheter att utvecklas. Att växla mellan butik, lager och kontor är både utvecklande och meriterande i en framtida karriär inom ICA.

Jobbfamiljer inom ICA

Hos oss finns en uppsjö av olika yrkesroller och befattningar. Vi delar in dem i närmare 20 jobbfamiljer och varje jobbfamilj omfattar en mängd olika kompetenser och roller. En Jobbfamilj kan finnas representerad i flera av ICAs bolag.

Administrativ service

Här arbetar du för att förstärka och följa olika processer och rutiner för att tillhandhålla smarta kontorslösningar och maximera effektiviteten i verksamheten. Du kan bland annat jobba som receptionist eller kundsupport.

Apotektjänster

Apotek Hjärtat är ICAs egen apotekskedja och har närmare 400 apotek runt om i hela Sverige. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apotekskedja och har apotek inte bara vid ICA-butiker utan i en rad olika lägen, t ex köpcentrum, sjukhus och bostadsområden. Apotek Hjärtat erbjuder såväl receptbelagda som receptfria läkemedel samt handelsvaror.

Banktjänster

Jobbar du inom ICA Banken (enbart Sverige) hanterar du inkommande och utgående kundärenden med hög kvalitet och med rätt kunskap. Du säljer även behovsanpassade finansiella produkter till nya och befintliga kunder. Inom ICA Banken kan du till exempel jobba med kundsupport, företagstjänster eller utveckling av bankens tjänster.

Butiksdrift

Som medarbetare i en ICA-butik har du en bred arbetsmarknad att utvecklas inom.  Beroende på butikens storlek kan du jobba med allt från att plocka upp varor på hyllorna, baka tårtor, till att räkna på budgetar eller arbeta med butiksdrift.

Corporate Responsibility

Inom CR jobbar du för att förmedla kunskap och tillhandahålla verktyg och stöd som möjliggör att vi kan leva upp till vårt mål att bli ledande inom ansvarfullt företagande, följa gällande lagstiftning och uppfylla våra kunders och andra intressenters förväntningar och krav på oss. Inom CR kan du arbeta med frågor inom bland annat miljö, socialt ansvar och hälsa.

Fastigheter

På ICA Fastigheter jobbar du för att möta ICA-koncernens behov av rätt lokaler på rätt platser i Sverige och Norge. Det sker genom att äga, hyra och utveckla marknadsplatser.

Ekonomi

Inom ekonomi jobbar du bland annat för att utveckla och implementera ICA Gruppens ekonomiska planer och strategier. Här kan du bland annat jobba med skattefrågor, redovisning och treasury.

Human Resources

Inom HR arbetar du bland annat med att utveckla process, metod och verktyg för att maximera medarbetarnas lärande och utveckling. På HR kan du också arbeta med affärsstöd som till exempel resursbehov, chefsstöd, talang och mångfald. Du kan ha tjänster som HR- generalist, utvecklare eller specialist.

IT

IT ansvarar för förvaltning och utveckling av IT-infrastukturen på ICA. Det innebär ett ansvar för både design, utveckling och genomförande av korta och långsiktiga lösningar för nya och befintliga applikationer, systemarkitektur och systemnätverk. Du kan bland annat jobba med IT-arkitektur, utveckling av appar och andra webb-baserade funktioner. 

Information/kommunikation

ICA har ett stort och brett behov av att sprida information och kommunicera med olika målgrupper, både internt och externt. Här planerar och definierar du olika informationsbehov och förmedlar informationen via lämpliga kanaler. Du kan bland annat jobba med strategisk informationsplanering, public relations eller investor relations. 

Juridik

Som jurist på ICA kan du jobba med att ge juridisk rådgivning och tjänster i frågor som rör de rättigheter, skyldigheter och privilegier som finns i ICA Gruppens organisation.

Kvalitetssäkring

Inom kvalitetssäkring jobbar du för att skapa och upprätthålla kvalitetskraven för ICAs produkter och tjänster. Du jobbar dessutom för att utveckla riktlinjer, rutiner och metoder för det ändamålet. Du kan också arbeta med kvalitetsöversyn av vårt miljöarbete.

Logistik

Inom logistik arbetar du för att på ett kostnadseffektivt sätt leverera hög service till butikerna genom lagerhantering och distribution. Du kan bland annat jobba inom områdena lager, transport och teknik.

Marknad

Om du jobbar inom marknad marknadsför du ICAs produkter, varumärken och tjänster via olika medier. Du kan till exempel jobba inom områdena för marknadskommunikation, sociala medier och direktreklam.

Projektledare

Som projektledare ansvarar du för att se till att projekt blir färdiga i tid och det håller angivna specifikationer och budgetramar. Som projektledare kan du jobba med exempelvis reklam och marknadsföring, IT eller produktutveckling.

Riskhantering och regelefterlevnad

Här jobbar du för att etablera ICA Gruppens risk-och kontrollramar. Detta gör du för att underlätta riskidentifiering och uppföljning av riskhantering, kontroller och styrningsprocesser.

Sortiment och inköp

Jobbar du inom sortiment och inköp arbetar du för att leverera konkurrenskraftiga erbjudanden till butikerna med rätt produktmix till rätt pris utifrån ICA Gruppens övergripande strategier och affärsplaner. 

Sälj

Om du jobbar inom sälj kan du ansvara för försäljningen av ICAs produkter eller tjänster. Du bygger och underhåller effektiva och långsiktiga relationer med en definierad kundbas för att garantera en hög nivå av tillfredsställelse och öka intäkterna.

Strategi och Affärsutveckling

Här jobbar du för att förbättra kvaliteten av befintliga eller nya affärsområden. Du kan till exempel jobba med nya koncept av butiker eller strategisk planering.

Här finns ICA Gruppen


Sverige

I Sverige finns cirka 1 300 butiker som ägs och drivs av ICA-handlare. I Sverige finns också cirka 390 Apotek Hjärtat butiker. Bolagen ICA Sverige, Apotek Hjärtat, ICA Fastigheter, ICA Special och ICA Banken har sina säten i Sverige liksom ICA Gruppens huvudkontor som ligger i Solna.

Estland

Rimi Baltic driver 279 butiker i Baltikum, varav 84 stycken i Estland med cirka 2 700 medarbetare. Det största Rimi-kontoret finns i Tallinn där cirka 150 medarbetare jobbar.

Lettland

Rimi Baltic driver 279 butiker i Baltikum, varav 131 stycken i Lettland med cirka 4 900 personer medarbetare. Huvudkontoret för Rimi Baltic finns i Riga och har cirka 350 medarbetare.

Litauen

Rimi Baltic driver 279 butiker i Baltikum, varav 64 stycken i Litauen med cirka 2 200 medarbetare. I Vilnius arbetar även cirka 150 personer.

Asien

ICA har egna kontor i Hongkong, Shanghai, Vietnam och Bangladesh. Verksamheten går under namnet ICA Global Sourcing och där arbetar närmare 100 medarbetare som är experter på inköp, kvalitet och socialt ansvar. Genom att finnas på plats i Asien kan ICA bättre kontrollera varornas kvalitet och övervaka vägen från producent till konsument. Vi kan även kontrollera att leverantörerna tar sitt ansvar i sociala och miljömässiga frågor.