Kreditmarknad

Koncernen har en central funktion för finansförvaltning vars huvudsakliga uppgift är att säkerställa att koncernen har en tryggad finansiering genom lån och kreditlöften, att hantera cash management och att aktivt hantera och kontrollera att den finansiella exponeringen är i enlighet med koncernens finanspolicy . Koncernen har en ambition att diversifiera finansieringen till flera olika källor samt att sträva mot en jämn förfalloprofil på lån- och kreditfaciliteterna. ICA Gruppen AB har inget publikt kreditbetyg.

Lån och kreditfaciliteter

Här hittar du information om ICA Gruppens lån och kreditfaciliteter.

Läs mer Läs mer

Finanspolicy

Här hittar du information om ICA Gruppens finanspolicy.

Läs mer Läs mer

Obligationsprogram

ICA Gruppen har etablerat ett obligationsprogram för Medium Term Notes (”MTN-programmet”) med en låneram om 15 miljarder kronor. Styrelsen har för detta syfte upprättat ett grundprospekt som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.

Se obligationsprogram
Frivilligt återköpserbjudande MTN-program 2022-03-14
Tillägg till grundprospekt 2021:4, prospekt 2021 (dnr 22-3708) 2022-02-14
Tillägg till grundprospekt 2021:3, prospekt 2021 (dnr 22-13) 2022-01-13
Tillägg till grundprospekt 2021:2, prospekt 2021 (dnr 21-27846) 2021-11-01
Tillägg till grundprospekt 2021:1, prospekt 2021 (dnr 21-21739) 2021-08-23
MTN-prospekt ICA Gruppen 2021 2021-06-10
Slutliga Villkor för lån 116 2021-03-19
Slutliga Villkor för lån 115 2021-03-19
Tillägg till grundprospekt 2020:3, prospekt 2020 (dnr 21-2511) 2021-02-10
Tillägg till grundprospekt 2020:2, prospekt 2020 (dnr 20-24138) 2020-11-03
Tillägg till grundprospekt 2020:1, prospekt 2020 (dnr 20-18205) 2020-08-20
MTN-prospekt ICA Gruppen 2020 2020-06-11
Slutliga Villkor för lån 114 2020-02-28
Slutliga Villkor för lån 113 2020-02-28
Tillägg till grundprospekt 2020:1, prospekt 2019 (dnr 19-11304) 2020-02-14
Tillägg till grundprospekt 2019:2, prospekt 2019 (dnr 19-11304) 2019-11-04
Tillägg till grundprospekt 2019:1, prospekt 2019 (dnr 19-11304) 2019-08-26
MTN-prospekt ICA Gruppen 2019 2019-06-13
Slutliga Villkor för lån 112 2019-03-04
Slutliga Villkor för lån 111 2019-03-04
Tillägg till grundprospekt 2019:1, prospekt 2018 (dnr 18-9164) 2019-02-19
Tillägg till grundprospekt 2018:2, prospekt 2018 (dnr 18-9164) 2018-11-01
Tillägg till grundprospekt 2018:1, prospekt 2018 (dnr 18-9164) 2018-08-29
MTN-prospekt ICA Gruppen 2018 2018-06-13
Slutliga Villkor för lån 110 2018-05-14
Slutliga Villkor för lån 109 2018-05-14
Tillägg till grundprospekt 2018:2, prospekt 2017 (dnr 17-7970) 2018-05-08
Tillägg till grundprospekt 2018:1, prospekt 2017 (dnr 17-7970) 2018-02-21
Tillägg till grundprospekt 2017:2, prospekt 2017 (dnr 17-7970) 2017-12-06
Tillägg till grundprospekt 2017:1, prospekt 2017 (dnr 17-7970) 2017-08-22
MTN-prospekt ICA Gruppen 2017 2017-06-13
MTN-prospekt ICA Gruppen 2016 2016-06-13
Tillägg till grundprospekt 2015:2, prospekt 2015 (dnr 15-7094) 2015-12-10
Tillägg till grundprospekt 2015:1, prospekt 2015 (dnr 15-7094) 2015-09-08
MTN-prospekt ICA Gruppen 2015 2015-05-29
Allmänna Villkor för MTN-program 2015-05-29
Tillägg till grundprospekt 2015:1, prospekt 2014 2015-02-23
Slutliga Villkor för lån 108 2015-02-17
Tillägg till grundprospekt 2014:3, prospekt 2014 2014-11-21
Tillägg till grundprospekt 2014:2, prospekt 2014 2014-10-15
Slutliga Villkor för lån 107  2014-09-30
Tillägg till grundprospekt 2014:1, prospekt 2014 2014-08-28
Slutliga Villkor för lån 106 2014-06-12
Slutliga Villkor för lån 105 2014-06-12
MTN-prospekt ICA Gruppen 2014 2014-05-26
Allmänna Villkor för MTN-program 2014-05-26
Tillägg till grundprospekt 2014:1, prospekt 2013 2014-03-12
Tillägg till grundprospekt 2013:2 2013-12-18
Tillägg till grundprospekt 2013:1 2013-12-17
Allmänna Villkor för MTN-program 2013-06-18
Slutliga Villkor för lån 101 2013-06-18
Slutliga Villkor för lån 102 2013-06-18
Slutliga Villkor för lån 103 2013-06-18
MTN-prospekt ICA Gruppen 2013 2013-06-03

Kreditanalytiker

David Andren, Danske bank
+46 8 568 806 02
david.andren@danskebank.se
______________________________

Peter Wallin, Handelsbanken
+46 (0)8 701 25 34
pewa09@handelsbanken.se
______________________________

Christoffer Dahlvid, Nordea
+46 10 156 21 77
christoffer.dahlvid@nordea.com
______________________________

Mats Nyström, SEB
+46 8 506 233 11
mats.nystrom@seb.se
______________________________

Gustav Larsson, Swedbank
+46 8 58 59 29 07
gustav.larsson@swedbank.se

Rating

ICA Gruppen AB har inget publikt kreditbetyg.

Kontakt

Frans Benson

IR Direktör
Investor Relations Manager

Har du hamnat fel?

Vi har endast möjlighet att besvara finansiella frågor. Har du en fråga rörande annan verksamhet inom ICA Gruppen? Vänligen vänd dig direkt till:

Kundtjänst
Media/Press
Leverantörer/Potentiella leverantörer
Jobbförfrågningar