Aktien

ICA Gruppen är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 8 december 2005 och ingår i segmentet Large Cap.

ICA Gruppens största ägare är ICA-handlarnas Förbund, vars innehav uppgår till 54 procent av kapital och röster. Resterande 46 procent ägs av institutionella investerare och privatpersoner i Sverige och utomlands.

Ladda hem

Investment case

ICA Gruppen har en stark plattform för
lönsam och hållbar tillväxt

- Ledande positioner och starka varumärken
- Attraktiva marknader
- Synergier och kostnadseffektivitet
- Starka kassaflöden
- ICA-idén - en unik, stabil affärsmodell i Sverige
- Ett integrerat hållbarhetsarbete

Kursutveckling

Laddar...

Aktiedata

Laddar...

Totalavkastning

Totalavkastningsgraf

Laddar...

Analytiker och estimat

Estimat tillhandahålls av Infront och är baserade på prognoser från analytiker som följer ICA Gruppen. Uppfattningar, estimat och prognoser som avser ICA Gruppen har enbart gjorts av analytiker och inte av ICA Gruppen eller dess koncernledning. Tillhandahållandet av detta material betyder inte att ICA Gruppen bekräftar och instämmer med denna information, slutsatser och rekommendationer.

Läs mer Läs mer

Kontaktpersoner

Frans Benson

IR Direktör

Madelene Gummesson

Investor Relations Manager

Har du hamnat fel?

På Investor Relations har vi endast möjlighet att besvara investerarrelaterade frågor. Har du en fråga rörande annan verksamhet inom ICA Gruppen?
Vänligen vänd dig direkt till:

Kundtjänst
Media/Press
Leverantörer/Potentiella leverantörer
Jobbförfrågningar