Innovation på ICA Gruppen
- viljan att ständigt förbättra

För ICA Gruppen handlar innovation om ständig förbättring och om att skapa nya möjligheter. Det kräver handlingskraft och mod att prova nytt. Vi vill alltid bli bättre och när vi upptäcker nya behov skapar vi nya möjligheter för vår affär.

Läs om några av ICA Gruppens innovationer nedan: