Hållbarhetsrapporter

ICA Gruppen redovisar arbetet med hållbarhet kvartalsvis i ICA Gruppens delårsrapporter samt årsvis som en del i ICA Gruppens årsredovisning. Hållbarhetsredovisningarna är ett av våra sätt att kommunicera med omvärlden kring hur arbetet med hållbarhet bedrivs och utvecklas. Den årliga hållbarhetsredovisningen täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och är översiktligt granskad av tredje part. Sedan 2018 använder vi koncernens egna redovisningsprinciper för hållbarhetsredovisningen.

Sök

  • {{result.PublishedYear}} {{result.PublishedDate}} {{result.PublishedTime}}
    {{result.PublishedYear}}
    {{result.PublishedDate}}
    {{result.PublishedTime}}
    {{cat.Name}}