Print head

Villkor och policy

Allmänt

Materialet på denna hemsida tillhandahålls av ICA Gruppen AB (publ), org.nr 556048-2837, (härefter benämnt som ICA Gruppen eller bolaget) som en service till bolagets aktieägare och övriga intressenter.
Genom att besöka denna hemsida, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att ladda ner någon information eller något material fram den.

ICA Gruppen tillåter att du besöker bolagets hemsida via din dator eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt personliga bruk och inte för spridning om inte detta först skriftligen godkänts av bolaget. Tillgång till enskilda dokument på ICA Gruppens hemsida kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa enskilda dokument. Användandet av denna hemsida och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelande och andra dokument som klassificeras som offentliga kan användas för offentlig kommunikation.

Syftet med hemsidan

ICA Gruppen anser att hemsidan är en viktig länk i sina kontakter med aktieägare, övriga intressenter, anställda, affärskontakter och allmänheten i övrigt. Syftet med informationen är att ge löpande aktuell information om bolaget och dess verksamhet.

Användarens skyldigheter

Som användare garanterar och utfäster du, att du kommer använda denna hemsida på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i denna policy och följa alla befintliga och framtida riktlinjer och regler för hemsidan. Du godkänner att inte använda hemsidan för att:
• sprida spam eller oönskad e-post,
• utge dig för att representera ICA Gruppen eller vara någon annan,
• förfalska rubriker eller manipulera innehållet på hemsidan för att dölja dess ursprung,
• lämna falska uppgifter om din anknytning till en person eller enhet,
• agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda hemsidan,
• delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning,
• skicka in material som kränker eller gör intrång i andras rättigheter, eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt, eller som innehåller reklam eller erbjudanden om produkter eller tjänster, eller
• samla in eller spara en annan användares personuppgifter om du inte erhållit uttryckligt medgivande från användaren.
Alla som använder hemsidan måste följa bestämmelserna i denna webbpolicy.

Frånsägande av ansvar

Informationen på hemsidan är generell och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. Bolaget jobbar löpande för att hemsidan ska vara uppdaterad med korrekt och relevant information. Trots detta kan vi inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt i alla delar exempelvis kan skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Bolaget garanterar inte att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri. ICA Gruppen förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidan eller ta bort tillgången till den.

Allt som laddas ner från hemsidan, eller någon annan hemsida som du länkats vidare till, sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data som orsakats av en nedladdning.

Begränsning av ansvar

Informationen på denna hemsida tillhandhålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. ICA Gruppen kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för de skador, direkt eller indirekt av vad slag det vara må (inklusive, men inte begränsat till, förlorad produktion, förlorade avtal, inkomster, data, förlorad information eller produktionsavbrott) som på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja hemsidan eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med denna policy. Detta gäller även om ICA Gruppen blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Länkar till externa hemsidor

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor. Länkarna tillhandahålls som en service. Några av dem hanteras av tredje part. Vänligen notera att bolaget inte ansvarar för innehållet på någon annan hemsida och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra hemsidor. ICA Gruppen uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar hemsidan och att läsa den eventuella policyn för varje ny hemsida.

Besökarintegritet

ICA Gruppen respekterar varje besökares integritet. Följande fem avsnitt är avsedd att hjälpa dig att förstå vilken slags information vi samlar in från hemsidan, och hur informationen hanteras.

Säkerhet

Notera att det alltid innebär en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och att inga tekniksystem är helt skyddade för intrång eller "hackers". Bolaget har gjort sitt allra yttersta för att vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till, olämplig användning och förvanskning av dina personuppgifter.

Allmän datainsamling

ICA Gruppen är angeläget om att skydda integriteten för dem som besöker hemsidan. Vi ber dig därför att notera att ICA Gruppen kan sammanställa statistik och allmän information hänförlig till bland annat till trafikmönster. Nyss nämnda statistik och allmänna information innehåller inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer.

Prenumerationsvillkor

När en användare önskar prenumerera på information från ICA Gruppen, t.ex. pressmeddelanden eller ekonomiska rapporter, efterfrågas de kontaktuppgifter som behövs för att utföra den efterfrågade tjänsten, t.ex. adress, mobiltelefonnummer och/eller e-postadress. Detta sker enbart i syfte att skydda användarens identitet, så att ingen tredje part ska kunna skapa personliga profiler. I övrigt används e-postadressen inte till att skicka annan oönskad information.

Hantering av personuppgifter

ICA Gruppen behandlar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vår användning av dina personuppgifter. Personlig information är information som kan identifiera dig, till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information. ICA Gruppen kommer att använda och spara dina personuppgifter för att tillhandahålla den beskrivna prenumerationstjänsten och för att kunna erbjuda dig liknande tjänster när de blir tillgängliga. Informationen hanteras av Alert IR på uppdrag av ICA Gruppen. Ingen utanför ICA Gruppen -koncernen eller Alert IR kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Om du vill uppdatera, rätta eller ta bort dina uppgifter från vårt register, kan du kontakta oss genom att skriva till ICA Gruppen AB, Box 1508, 171 29 Solna. ICA Gruppen tar ansvar för hur vi hanterar personlig information på bolagets hemsida, men tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa hemsidor som vi eventuellt länkar till.

Barns integritet

Ingen information får skickas till ICA Gruppen av personer under 18 år utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Personer under 18 år får inte genomföra köp eller företa andra rättshandlingar på denna hemsida utan tillstånd, om detta inte tillåts av tillämpliga lagar, ICA Gruppen uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barnens användande av Internet och att informera dem om farorna förknippade med att lämna ut information om sig själva över Internet.

Immateriella rättigheter

Alla namn, logotyper och varumärken på hemsidan ägs av ICA Gruppen AB (publ), dess dotterbolag, licenshållare eller samarbetspartner. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från ICA Gruppen. Hemsidan innehåller bilder som i första hand tillhör ICA Gruppen.

Jurisdiktion

Denna hemsida kontrolleras, drivs och administreras av ICA Gruppen från dess kontor i Sverige. ICA Gruppen lämnar inga utfästelser att materialet på denna hemsida är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Det är förbjudet att öppna hemsidan i territorier där hemsidans innehåll är olagligt. Om du öppnar hemsidan utanför Sverige ansvarar du för att följa den lokala lagstiftningen där du befinner dig. Denna policy styrs av svensk lag, utan att svenska lagvalsregler blir tillämpliga. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av denna policy ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

Övrigt

ICA Gruppen har rätt att ändra denna policy när som helst och efter eget gottfinnande. Om någon del av denna policy visar sig vara olaglig, ogiltig, icke tillämplig eller av någon anledning icke möjlig att upprätthålla får giltigheten och upprätthållandet av de återstående delarna inte på något sätt påverkas därav eller försämras.

Kontakt

Om du har några frågor eller synpunkter på innehåller är du välkommen att kontakta oss:

ICA Gruppen AB (publ)
Box 1508
171 29 Solna
Pernilla Grennfelt
08 - 55 33 99 55
 pernilla.grennfelt@ica.se

Tack för besöket.

print footer