Print head

Aktien

ICA Gruppen är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 8 december 2005 och ingår i segmentet Large Cap.

ICA Gruppen har en aktiestruktur med stamaktier och C-aktier. Stamaktierna är noterade och utgör 59 procent av det totala antalet aktier. Resterande 41 procent utgörs av C-aktier som inte är noterade och inte ger rätt till kontant vinstutdelning för verksamhetsåren 2005-2015. Den 1 januari 2016 kommer C-aktierna att konverteras till stamaktier som uppbär kontant utdelning. Stamaktier och C-aktier har samma rösträtt.

Samtliga C-aktier ägs av ICA-handlarnas Förbund, vars innehav i ICA Gruppen uppgår till 51,3 procent av kapital och röster. Industrivärden äger 10 procent av aktierna. Resterande 38,7 procent ägs institutionella investerare och privatpersoner i Sverige och utomlands.

Aktien

Kursutveckling

Här kan du läsa mer om aktiens kursutveckling.

› Läs mer

print footer