Print head

Investerare

Investor Relations

ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med en tydlig strategi för lönsam tillväxt. Vi har över 21 000 anställda i koncernen, omkring 2 400 butiker och verkar på fem geografiska marknader. År 2013 omsatte koncernen ca 100 miljarder kronor.

På våra Investor Relations-sidor finns offentliggjord information om koncernen, vår aktie, ägarstruktur samt uppgifter om kommande informations- och presentationstillfällen.

Årsredovisning 2013 

ICA Gruppen presenterade sin årsredovisning för 2013 torsdagen den 6 mars kl 09:00.

En korrigering har gjorts på sidan 36 i årsredovisningen för 2013, som publicerades torsdagen den 6 mars kl 09:00. Det gäller bokfört värde för ICA Fastigheters helägda fastigheter exkl. Ancore. Det korrekta värdet ska vara 13 000 Mkr.

 Årsredovisning 2013 (webbversion)
 Årsredovisning 2013 (pdf)

Hakon Invest blir nya ICA Gruppen

I mars 2013 slutfördes förvärvet av resterande 60 procent av aktierna i ICA. För att spegla koncernens inriktning mot ICA och ICA-relaterad verksamhet namnändrades Hakon Invest till ICA Gruppen i samband med årsstämman i maj 2013, då också den nya koncernledningen tillträdde.

Historiska data, finansiella rapporter och pressmeddelanden från Hakon Invest och ICA finns att ladda ner från våra arkiv på hemsidan.
Från och med 20 maj 2013 redovisas delårsrapporter och annan koncerninformation gemensamt under varumärket ICA Gruppen. För dig som prenumererar på finansiell information och pressmeddelanden från Hakon Invest kommer motsvarande information att skickas från ICA Gruppen framöver.

Kontakt

Frans Benson, IR-ansvarig
Frans Benson
Tel. 08 - 56 15 00 20
 Skicka e-post

Pernilla Grennfelt, IR-ansvarig
Pernilla Grennfelt
Tel. 08 - 56 15 01 11
 Skicka e-post

Madelene Gummesson, IR-ansvarig
Madelene Gummesson
Tel. 08 - 56 15 05 83
 Skicka e-post

Årsstämma 2014

Information gällande årsstämman 2014.

› Läs mer

print footer